P R I V A C Y V E R K L A R I N G

Lagom Design privacyverklaring

Per 1 augustus 2020

Lagom Design verwerkt persoonsgegevens van gebruikers die onze online website/webwinkel bezoeken en gebruik maken van onze dienst. In deze privacyverklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij verwerken en waarom. Lagom Design, gevestigd aan Witte Paal 324,
1742 LE Schagen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.lagomdesign.nl

info@lagomdesign.nl

Lagom Design

Witte Paal 324

1742 LE Schagen

Tel: 0031 651860294

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lagom Design verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lagom Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te informeren over de status van uw bestelling

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens 

Lagom Design neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en heeft beveiligingsprocedures en technische beperkingen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging. 

Uw persoonsgegevens bewaren we voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt worden, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is volgens de wet. Na de betreffende periode, zullen wij uw informatie verwijderen of anonimiseren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Lagom Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (afhandeling van een bestelling) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lagom Design blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lagom Design gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lagom Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wij maken gebruik van analytische cookies. Deze cookies hebben geringe privacygevolgen en zijn bedoeld om bezoekersstatistieken bij te houden ( Google Analytics).

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lagom Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@lagomdesign.nl

Lagom Design is te allen tijde gerechtigd dit Privacybeleid te wijzigen of aan te vullen door een gewijzigde Privacybeleid op de website te publiceren. Het meest actuele Privacybeleid is te vinden op de website. Indien een wijziging of aanvulling uw rechten of verplichtingen op significante wijze beïnvloedt, zullen wij uw hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen.